Octrooirecherches

Neem contact met ons op

Introductie van verschillende diensten:

Stand van de techniek

Levertijd van twee weken na bestelling.

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

 

Een eenvoudig leesbaar rapport inclusief:

- Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden)

- Lijst van documenten van de stand van de techniek met hyperlink naar de volledige tekst op Espacenet en exports met informatie over de familieleden, de volledige tekst van het hoofddocument en toegang tot andere documenten..

Stand van de techniek of landschap

Zoeken vóór indiening

Levertijd van twee weken na bestelling.

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

 

Een eenvoudig leesbaar rapport inclusief:

- Kenmerken van de uit te zoeken uitvinding

- Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden)

- Lijst van documenten van de stand van de techniek in afnemende relevantie, met vermelding van relevante passages en hyperlink naar de volledige tekst op Espacenet.

- Korte conclusie en mening van de expert.

Zoeken vóór indiening

Nieuwheid - Octrooieerbaarheid

Levertijd van twee weken na bestelling.

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

Een eenvoudig leesbaar rapport inclusief:

- Kenmerken van de uit te zoeken uitvinding

- Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden)

- Lijst van documenten van de stand van de techniek in afnemende relevantie, met vermelding van relevante passages en hyperlink naar de volledige tekst op Espacenet.

- Gedetailleerd advies over nieuwheid en inventieve activiteit (technisch advies zonder juridische verbintenis)

Ontdek onze diensten

Opposities, beroepen, geschillen

Levertijd van twee weken na bestelling (of korter bij urgentie).

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

Een eenvoudig leesbaar rapport inclusief:

- Kenmerken van de doeluitvinding en diverse doelclaims

- Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden)

- Lijst van documenten van de stand van de techniek in afnemende relevantie, met vermelding van relevante passages en hyperlink naar de volledige tekst op Espacenet.

Bibliografisch onderzoek om mogelijke vrijheid van exploitatie te bepalen

Levertijd van twee weken na bestelling (of korter bij urgentie).

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

Een rapport in een eenvoudig leesbaar formaat in twee delen:

Een Word- of PDF-rapport inclusief:

Kenmerken van de uit te zoeken uitvinding of de voorgestelde technische oplossing voor het beoogde gebruik, evenals voor andere toepassingen.

Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden), inclusief combinaties van verschillende kenmerken.

Lijst van documenten van de stand van de techniek in afnemende relevantie, met vermelding van relevante passages.

Een analyse van de documenten met het oog op vrijheid van exploitatie.

Een Excel-bestand met:

Alle documenten die in het rapport worden genoemd en de leden van de familie in het gevraagde geografische gebied (standaard wereldwijd).

De juridische status van de belangrijkste vertegenwoordiger en elk lid van de familie.

Hyperlinks naar de volledige tekst van elke belangrijkste vertegenwoordiger.

Technologische en/of juridische monitoring

Initieel onderzoek gevolgd door updates op door u gekozen frequentie.

Zoeken in wereldwijde octrooidatabases en niet-octrooi-literatuur.

Een bijgewerkt, eenvoudig leesbaar rapport op basis van behoefte, inclusief:

Gebruikte strategie (geraadpleegde classificaties en trefwoorden).

Lijst van documenten van de initiële stand van de techniek met hyperlinks naar de volledige tekst op Espacenet.

Lijst van documenten geïdentificeerd tijdens de update, gepresenteerd in een Excel-werkmap met een tabblad per update-datum.

Levering van documenten op verzoek

Documentonderzoek in alle toegankelijke databases om documenten op verzoek te verstrekken.